fbpx

14. Kako pokrenuti medijaciju?

Medijacija se pokreće na prijedlog jedne stranke, koji prihvati druga stranka ili na zajednički prijedlog stranaka elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na web stranici, dostavom prijedloga elektroničkim putem ili poštanskim putem ili osobno. Provedba medijacije omogućena je u pisanom obliku, usmeno, ne zahtijeva se fizička prisutnost (mogućnost korištenja ZOOM platforme). Medijaciju možete započeti bez obzira na [...]

13. Savjeti gospodarstvenicima u medijaciji

Ne prihvaćajte pravni savjet kao vaše apsolutno pravo Ne brkajte dobro pravno rješenje spora s dobrim rješenjem za vas i drugu stranu Pokušajte se odmaknuti od vaših pravnih pozicija prema vašim interesima Promijenite ulogu isključivog zagovarača vlastitih interesa Tražite rješenje koje odgovara interesima svih strana u sporu Ni jedan interes nema ekskluzivno pravo da bude [...]

12. Gdje se provodi medijacija?

Medijacija se provodi u Centru za pregovaranje i medijaciju Hrvatske udruge za mirenje ili online. Sastanci u medijaciji se zakazuju u vrijeme koje odgovara strankama. Nazovite nas i rado ćemo vam odgovoriti na svako pitanje i posebno, na pitanje je li posredovanje prikladan način rješavanja sporova upravo za vas.

11. Koliki su troškovi medijacije?

Troškovi medijacije su određeni HUM-ovim Troškovnikom. Troškove medijacije stranke snose na jednake dijelove, ako se drugačije ne sporazume.

10. Pitate se zašto biste pristali na medijaciju?

Zato što je to za vas potencijalno najbolje rješenje! U konfliktu ste s poslovnim partnerima, dobavljačima, osigurateljem, bankom, itd. Vaši pregovori nisu uspjeli. Vaše neslaganje je eskaliralo i više niste u stanju komunicirati. Krivite drugu stranu za konflikt, povrijeđeni ste, ljuti i frustrirani. Vjerujete i/ili vas uvjeravaju da ste u pravu i da je zato [...]

9. Medijacija i parnični postupak

u medijaciji se primarno umjesto pravnog koristi poslovni jezik koji stranke razumiju stranke slobodno odabiru medijatora, suca u parnici ne mogu birati, u parnici stranke uvjeravaju suca u održivost njihovih pravnih pozicija, u mirenju u to uvjeravaju drugu stranu, u medijaciji nije primarno koja je stranka u pravu, već kako pronaći elemente suglasnosti oko spornih [...]

8. Zašto je medijacija najprikladniji način rješavanja gospodarskih sporova?

u medijaciji nitko ne odlučuje umjesto stranaka, u medijaciji su stranke gospodari svog spora, u medijaciji su upravo stranke najvažniji sudionici, u medijaciji stranke imaju priliku kazati sve što je njima važno, neproduktivno suprotstavljanje u sporu u medijaciji se  zamjenjuje suradnjom koja je ključ za rješenje, u medijaciji se primarno utvrđuje što to stranke doista [...]

7. Kako se okončava medijacija?

Medijacija u gospodarskim sporovima se u najvećem broju slučajeva završava nagodbom. Sadržaj nagodbe određuju stranke. Riječ je o rješenju koje strankama nitko treći nije nametnuo i zato ga stranke smatraju pravednim i dobrovoljno ga izvršavaju.

6. Kako se započinje medijacija?

Medijacija započinje na prijedlog jedne stranke koji prihvati druga stranka; zajedničkim prijedlogom stranaka ili na prijedlog suda koji stranke prihvate.

5. Tko su medijatori?

Medijatori su osobe s posebnim znanjima o konfliktu, komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama. Na Listi HUM-a svrstavaju se među najiskusnije i najbolje medijatora u Republici Hrvatskoj. Stranke mogu same odabrati medijatora. Ako one to ne učine, medijatora će imenovati HUM.

Go to Top