fbpx

1. Što je to medijacija?

Medijacija je potpomognuti dijalog / pregovaranje povodom neslaganja, konflikta ili spora uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka – medijatora s ciljem postizanja nagodbe. Medijacija strankama koje nisu u stanju komunicirati pruža vam priliku sjesti za stol, obnoviti komunikaciju, razumijevanje i povjerenje te suprotstavljanje zamijeniti suradnjom. Medijacija nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima; medijacija nije [...]

2. Koji je najbolji trenutak za medijaciju i medijatora?

Najbolji trenutak za medijaciju i medijatora je onaj u kojem stranke zaključe da ne mogu same riješiti neslaganje, konflikt ili spor. Prije odluke o medijaciji poželjno je ne dopustiti da konflikt suviše eskalira i/ili da se pretvori u spor (parnicu). Stranke u sporu ponekad su spremne za posredovanje tek kada se iscrpe u pravnoj bitci [...]

3. Tko sudjeluje u medijaciji?

U medijaciji najčešće sudjeluju stranke, njihovi punomoćnici i izmiritelj. Po potrebi stranke mogu angažirati vještake, savjetnike i druge osobe od njihovog povjerenja, kao i osobe koje imaju interes u sporu.

4. Koji gospodarski sporovi su najpogodniji za medijaciju?

Vrsta spora sama po sebi nije presudna za ocjenu o njegovoj prikladnosti za medijaciju. Ključno je opredjeljenje i spremnost  stranaka i njihovih punomoćnika za takvo rješenje spora utemeljeno na njihovim poslovnim interesima.

5. Tko su medijatori?

Medijatori su osobe s posebnim znanjima o konfliktu, komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama. Na Listi HUM-a svrstavaju se među najiskusnije i najbolje medijatora u Republici Hrvatskoj. Stranke mogu same odabrati medijatora. Ako one to ne učine, medijatora će imenovati HUM.

6. Kako se započinje medijacija?

Medijacija započinje na prijedlog jedne stranke koji prihvati druga stranka; zajedničkim prijedlogom stranaka ili na prijedlog suda koji stranke prihvate.

7. Kako se okončava medijacija?

Medijacija u gospodarskim sporovima se u najvećem broju slučajeva završava nagodbom. Sadržaj nagodbe određuju stranke. Riječ je o rješenju koje strankama nitko treći nije nametnuo i zato ga stranke smatraju pravednim i dobrovoljno ga izvršavaju.

8. Zašto je medijacija najprikladniji način rješavanja gospodarskih sporova?

u medijaciji nitko ne odlučuje umjesto stranaka, u medijaciji su stranke gospodari svog spora, u medijaciji su upravo stranke najvažniji sudionici, u medijaciji stranke imaju priliku kazati sve što je njima važno, neproduktivno suprotstavljanje u sporu u medijaciji se  zamjenjuje suradnjom koja je ključ za rješenje, u medijaciji se primarno utvrđuje što to stranke doista [...]

9. Medijacija i parnični postupak

u medijaciji se primarno umjesto pravnog koristi poslovni jezik koji stranke razumiju stranke slobodno odabiru medijatora, suca u parnici ne mogu birati, u parnici stranke uvjeravaju suca u održivost njihovih pravnih pozicija, u mirenju u to uvjeravaju drugu stranu, u medijaciji nije primarno koja je stranka u pravu, već kako pronaći elemente suglasnosti oko spornih [...]

10. Pitate se zašto biste pristali na medijaciju?

Zato što je to za vas potencijalno najbolje rješenje! U konfliktu ste s poslovnim partnerima, dobavljačima, osigurateljem, bankom, itd. Vaši pregovori nisu uspjeli. Vaše neslaganje je eskaliralo i više niste u stanju komunicirati. Krivite drugu stranu za konflikt, povrijeđeni ste, ljuti i frustrirani. Vjerujete i/ili vas uvjeravaju da ste u pravu i da je zato [...]

Go to Top