fbpx

1. U kakvim se radnim sporovima koristi medijacija?

Osnovna podjela radnih sporova jest ona na kolektivne radne sporove i na individualne radne sporove. Strane kolektivnog radnog spora su poslodavac i sindikat, odnosno njihova udruženja. Kod takvih sporova postoji i zakonska obveza provođenja postupka medijacije (mirenja) u slučaju spora koji može dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije). Individualni radni spor je spor [...]

2. Zašto radne sporove rješavati u medijaciji?

Vođenje radnog spora u sudu, njegovo trajanje i ishod, može snažno utjecati na radnikovu egzistenciju te na poslodavčevu stabilnost i troškove njegovog poslovanja. Široj je zajednici također važno da se sporovi iz radnih odnosa što žurnije riješe, da se otkloni neizvjesnost i definiraju odnosi. Suprotstavljački sudski sustav proizvodi ljutnju, gorčinu i agresiju i zato nije [...]

3. Koristi li se kod nas medijacija u radnim sporovima?

U Hrvatskoj se radni sporovi osim u sudovima rješavaju uspješno i medijacijom izvan sudova. Korištenje medijacije ovisi o radnikovoj i poslodavčevoj svijesti o dobrobitima mirnog načina rješavanja spora te spremnosti za preuzimanje odgovornosti u rješavanju radnog spora. Kod poslodavaca kojima je medijacija integrirana u poslovanje i organizirana kroz sustave upravljanja sporovima i troškovima postoji veća [...]

4. Koje su dobrobiti medijacije za poslodavca?

Medijacija je brži i jeftiniji postupak od suđenja. Čak i kada se radi o jednostavnijim sporovima, sudski postupak opterećuje poslodavčevo poslovanje financijski i operativno. Radni spor koji najčešće traje predugo, opterećuje i radnika, što loše utječe na njegov radni učinak i organizacijsku klimu. U interesu je dobrog poslovanja brzo okončanje svakog radnog spora. Na taj [...]

5. Koje su dobrobiti medijacije za radnika?

Radni odnos je trajan odnos. Poslodavac i radnik u pravilu poznaju organizaciju posla i međusobne potrebe, pa su mogućnosti za pregovaranje ali i kreativnije rješavanje spora mnogo veće u medijaciji, nego u sudu. Ne samo da radnik u medijaciji može dobiti ono što ne bi mogao niti zatražiti pred sudom, već u medijaciji može nesputano [...]

6. Koji pravni izvori uređuju postupak mirenja u radnim sporovima?

Osim Zakona o mirenju koji uređuje medijaciju, mogućnost medijacije predviđa Zakon o radu koji upućuje da se pravila i dr. važna pitanja vezana uz postupak mogu urediti kolektivnim ugovorom. Često se i pravilnikom poslodavca i ugovorom o radu predviđa i uređuje medijacija kao mogućnost rješavanja spora prije pokretanje sudskog postupka. Naravno, način provođenja medijacije poslodavac [...]

8. Kada počinje medijacija u radnom sporu?

Medijacija počinje suglasnim prijedlogom stranaka. U pravilu se stranka kojoj je upućen prijedlog za provođenje medijacije mora izjasniti u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za medijaciju, ili u drugom roku za odgovor naznačenom u prijedlogu. Medijacija počinje onog trenutka kada se obje stranke suglase o medijaciji. Ako nema suglasnosti stranaka [...]

9. Moraju li na svim sastancima u medijaciji biti obje stranke?

Poželjno je da na sastancima sudjeluju sve stranke. Uz njih u medijaciji mogu biti prisutni i njihovi punomoćnici, odvjetnici, sindikalni predstavnici i dr. Kada se medijator u medijaciji sastaje sa strankama u odvojenim sastancima, informacije i podatke koje je primio od jedne stranke može samo uz njezin pristanak prenijeti drugoj stranci.

10. Smije li medijator sastavljati nagodbu u radnom sporu?

Medijatoru nije zabranjeno sudjelovati u sastavljanju nagodbe i predlaganju njezinog sadržaja. Pristup u tom pogledu ovisi o svakom medijatoru pojedinačno, o njegovim specifičnim znanjima koja strankama mogu pomoći u finalnom definiranju prava i obveza, kao i o prisutnosti punomoćnika stranaka u medijaciji. No, uvijek su poslodavac i radnik, odnosno njihovi punomoćnici, ti koji odlučuju hoće [...]

Go to Top