fbpx

1. Što je to alternativno rješavanje potrošačkih sporova?

Izvansudsko rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji, a postupak se provodi pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS), a koja su ovlaštena provesti medijaciju ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

2. Što je to medijacija?

Medijacija (mirenje) kao način alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je dobrovoljan i povjerljiv postupak posredovanja i potpomognutog pregovaranja između stranaka u sporu pod vodstvom i uz pomoć treće osobe – medijatora s ciljem postizanja nagodbe u njihovom najboljem interesu, iako je odluka neobvezujuće naravi.

3. Tko sudjeluje u medijaciji?

U medijaciji najčešće sudjeluju medijator, stranke te njihovi punomoćnici i/ili savjetnici, a po potrebi i vještaci.  Strankama se u medijaciji kao potpora mogu pridružiti i druge osobe od njihovog povjerenja, a mogu se uključiti i osobe koje imaju interes u sporu ili imaju utjecaj na stranke oko njihovog rješavanja.

4. Tko su medijatori?

Medijatori su osobe koje vladaju posebnim znanjima o sukobu, komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama uz stručne kompetencije u području alternativnog rješavanja potrošačkih sporova. Oni se određuju s Liste HUM-a i imenovani su na tri godine. Među njima su najiskusniji i najbolji medijatori u Hrvatskoj. Stranke mogu same odabrati medijatora, a umjesto njih može ga imenovati [...]

5. Može li se prijedlog za medijaciju odbaciti i kada?

Prijedlog za pokretanje postupka HUM može odbaciti sukladno članku 9. ZARPS-a iz sljedećih razloga: Potrošač nije pokušao prvo stupiti u kontakt s trgovcem kako bi riješio pitanje izravno s njim Spor je neosnovan ili zlonamjeran Pritužbu razmatra ili ju je prethodno razmatralo drugo tijelo za rješavanje sporova ili sud Potrošač nije podnio pritužbu tijelu za [...]

7. Kako pokrenuti medijaciju?

Medijacija se pokreće na prijedlog jedne stranke, koji prihvati druga stranka ili na zajednički prijedlog stranaka elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na web stranici, dostavom prijedloga elektroničkim putem ili poštanskim putem ili osobno. Provedba medijacije omogućena je u pisanom obliku, usmeno i ne zahtijeva se fizička prisutnost (online medijacija – uz korištenja skype-a ili ZOOM platforme). [...]

8. Kako završava medijacija?

Medijacija se najčešće okončava nagodbom čiji oblik i sadržaj određuju stranke. Kada je riječ o njihovom rješenju spora koje im nitko treći nije nametnuo, stranke takvo rješenje smatraju pravednim. I pored toga, zakon daje nagodbi u mirenju značaj ovršne isprave, koja se po učinku izjednačava sa sudskom nagodbom ili pravomoćnom sudskom presudom.

9. Koliki su troškovi mirenja?

Troškovi medijacije su određeni Troškovnikom HUM-a. Troškove medijacije stranke snose na jednake dijelove, ako se drugačije ne sporazume. Ukupni troškovi mirenja u potrošačkim sporovima za potrošača mogu iznositi najviše 500,00 kuna uključujući u taj iznos i PDV.

Go to Top